Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    19/12/2022
  • Đến ngày
    23/12/2022

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (19/12)

8.00-12.00

Tham gia HĐ Bảo vệ LA Tiến sỹ

ĐH Cần Thơ

 

13.30-17.30

Chuyến bay Cần Thơ – HN

 

 

3 (20/12)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Trao đổi với VTC16 và Báo Nông nghiệp

VAAS

 

4 (21/12)

9.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Kiểm tra thực hiện đề tài

Sở KHCN Hà Nội

 

5 (22/12)

9.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (23/12)

8.00-12.00

Trao bằng Tiến Sỹ

VAAS

 

12.00-13.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (24/12)

 

 

 

 

CN (25/12)