Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    28/11/2022
  • Đến ngày
    04/12/2022

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (28/11)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

 

 

3 (29/11)

8.00-12.00

Làm việc với Viện MNPB và Công bố QĐ Phó Viện trưởng

 

 

13.30-17.30

Làm việc với đoàn đánh giá cuối năm Dự án khoai tây

 

 

4 (30/11)

8.00-12.00

Trả lời phỏng vấn Truyền hình

 

 

13.30-17.30

Dạy cao học

 

 

5 (1/12)

9.00-12.00

Dạy cao học

 

 

13.30-17.30

Dạy cao học

 

 

6 (2/12)

8.00-12.00

Hội thảo giống ngô ngọt Hàn Quốc

 

 

12.00-13.00

Làm việc tại VAAS

 

 

7 (3/12)

 

Dạy cao học

 

 

CN (4/12)

 

Dạy cao học