Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    14/11/2022
  • Đến ngày
    18/11/2022

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (14/11)

9.00-12.00

Làm việc với Đại sứ Venezuela

Sứ quán Venezuela

 

10.00-12.00

Dự lễ ký Hợp tác giữa Viện BVTV với Sygenta

Viện BVTV

 

14.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (15/11)

8.00-11.30

Họp xây dựng nhiệm vụ KHCN 2023 của VAAS

Sở KHCN Hà Nội

 

13.30-14.30

Làm việc với VNPT

VNPT

 

16.45

Chuyến bay HN-Cần Thơ

 

 

4 (16/11)

9.00-12.00

Làm việc tại Sở NN Kiên Giang

Kiên Giang

 

13.00-17.00

Làm việc tại Sở NN Kiên Giang

Kiên Giang

 

5 (17/11)

8.00-12.00

Làm việc tại Sở NN An Giang

An Giang

 

13.30-17.30

Làm việc tại Sở NN Đồng Tháp

Đồng Tháp

 

6 (18/11)

9.00-12.00

Trao bằng TS

Viện KHKTNN Miền Nam

 

8.30-12.00

Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số

Bộ nông nghiệp

PGS. Đào Thế Anh dự thay

7 (19/11)

 

 

 

 

CN (20/11)