Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    07/11/2022
  • Đến ngày
    11/11/2022

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (7/11)

8.30-12.00

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm việc với VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Trao đổi với ông Kim về dự án Smart Farm

VAAS

 

3 (8/11)

9.00-12.00

Làm việc với GS. Tuấn Anh

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở KHCN Hà Nội

Chi cục TT và BVTV Hà Nội

 

4 (9/11)

9.00-11.00

Tiếp Giáo sư ĐH Srilanka

VAAS

 

13.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (10/11)

8.00-12.00

Tiếp Sở NN và PTNT Hà Giang

 

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (11/11)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (12/11)

 

 

 

 

CN (13/11)