Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    31/10/2022
  • Đến ngày
    04/11/2022

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (31/10)

8.00-12.00

Dự tọa đàm phát triển hệ thống Trang trại thông minh

TP. Hồ Chí Minh

 

13.30-17.00

Dự tọa đàm phát triển hệ thống Trang trại thông minh

TP. Hồ Chí Minh

 

3 (1/11)

8.00-12.00

Làm việc với Lãnh đạo Huyện Thạch Thành – Thanh Hoá

VAAS

Ban KHHTQT*; Viện TNNH

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (2/11)

8.00-12.00

Họp Đảng uỷ VAAS

VAAS

Đảng uỷ Viên; PGĐ Đào Thế Anh

10.00-11.00

Tiếp Đại sứ Ai Cập

VAAS

Ban KHHTQT*

14.00-17.00

Tiếp KRC (DA Khoai Tây)

VAAS

Ban KHHTQT*

5 (3/11)

8.00-12.00

Họp Đề án NN08-III

201-B6 - Bộ Nông nghiệp

 

13.30-17.30

Làm việc với Sở NN Hà Nội (Dự kiến)

Sở NN và PTNT Hà Nội

Ban KHHTQT*

6 (4/11)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Tổng kết Dự án KRC Hải Dương

Hải Dương

 

7 (5/11)

 

 

 

 

CN (6/11)