Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    17/10/2022
  • Đến ngày
    21/10/2022

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (17/10)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (18/10)

8.00-12.00

Dự phiên họp thẩm định chiến lược của VAAS

Bộ Nông nghiệp

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (19/10)

8.00-10.00

Khai mạc Hội thảo dâu tằm

VAAS

 

10.00-11.00

Tiếp Tập đoàn Tài chính Hà Lan

VAAS

 

11.00-12.30

Tổng kết khoá đào tạo cán bộ Cuba về bảo vệ và KDTV

VAAS

 

13.30-17.00

Chuyến bay HN-BMT

 

 

5 (20/10)

8.00-12.00

Dự Lễ đón nhận Huân chương LĐ của Viện Tây Nguyên

Viện Tây Nguyên

 

13.30-17.30

Chuyến bay BMT-HCM

 

 

6 (21/10)

8.00-12.00

Công tác Bình Thuận

Bình Thuận

 

13.30-17.30

Công tác Bình Thuận

Bình Thuận

 

7 (22/10)

 

 

 

 

CN (23/10)