Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    10/10/2022
  • Đến ngày
    15/10/2022

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (10/10)

8.30-10.30

Họp đóng góp ý kiến nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

VAAS

LĐ VAAS; Ban Khoa học (Chủ trì); các Viện có liên quan (Ban Khoa học mời)

10.30-11.30

Rà soát một số nội dung làm việc với Hà Nội và Bình Thuận

VAAS

LĐ VAAS; Lãnh đạo các Ban

13.30-17.00

Giao ban Văn phòng VAAS

VAAS

LĐ VAAS; Lãnh đạo các Ban

3 (11/10)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (12/10)

8.00-12.00

Làm việc với UBND TP. Hà Nội

VAAS

Lãnh đạo VAAS; Lãnh đạo các Ban; Lãnh đạo các Viện: BVTV; Di truyền; TNNH; Môi trường; Ngô; Cây lương thực; Rau Quả;   TT. Chuyển giao; TT. Tài Nguyên.

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (13/10)

8.00-12.00

Làm việc với Sở KHCN Ninh Thuận

 

Lãnh đạo VAAS; Lãnh đạo các Ban; Lãnh đạo các Viện: BVTV; TNNH; Môi trường; Ngô; Rau Quả;   TT. Chuyển giao (Họp trực tiếp); Viện Bông; Nam Trung bộ; KHNN Miền Nam; Cây ăn quả MN; Mía Đường; Viện Lúa ĐBSCL (họp trực tuyến).

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (14/10)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Chuyến bay HN- TP. HCM

 

 

7 (15/10)

8.00-12.00

Dự lễ ra mắt sách Cỏ dại

 

 

CN (16/10)