Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    03/10/2022
  • Đến ngày
    08/10/2022

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (3/10)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Hội nghị tổng kết chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM

B6 – Bộ NN

 

3 (4/10)

8.00-12.00

Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở

VAAS

 

13.30-17.30

Họp góp ý đề cương đề án Chuyển đổi số trong NN cho Thanh Hoá; Đề xuất nội dung nghiên cứu và chuyển giao TBKT cho Hà Nội

VAAS

 

4 (5/10)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

15.30

Chuyến bay HN – Cần Thơ

 

 

5 (6/10)

8.00-12.00

Hội thảo Dự án giảm phát thải KNK vùng ĐBSCL

 

 

13.30-17.30

Khảo sát sản xuất tại Cần Thơ

Cần Thơ

 

6 (7/10)

8.00-12.00

Khảo sát sản xuất tại An Giang

An Giang

 

13.30-17.30

Khảo sát sản xuất tại An Giang

An Giang

 

7 (8/10)

 

Khảo sát sản xuất tại Sóc Trăng

Sóc Trăng

 

CN (9/10)