Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    26/09/2022
  • Đến ngày
    02/10/2022

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (26/9)

8.00-12.00

Tiếp và làm việc với đoàn cán bộ Cuba

VAAS

Ban Quản lý DA hợp tác PT lúa gạo VN – Cuba

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (27/9)

8.00-12.00

Tham gia diễn đài đối thoại chính sách của Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thành ủy HN

 

13.30-17.30

- Hội đồng nghiệm thu đề tài

- Công bố quyết định thanh tra

VAAS

 

4 (28/9)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp Cuba

VAAS và Viện DT Nông nghiệp

LĐ VAAS; Trưởng các Ban (Ban KHHTQT là đầu mối); BQL Dự án hợp tác lúa gạo VN - Cuba; Viện trưởng các Viện: CLT, NC Ngô, Di truyền, Môi trường; GĐ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến Nông; GĐ các Trung tâm trực thuộc Viện CLT tại Thanh Trì

5 (29/9)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Họp BCN Chương trình KHCN

VAAS

 

6 (30/9)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

HĐ Nghiệm thu đề tài cấp TP

VAAS

 

7 (1/10)

 

Tháp tùng Bộ trưởng NN Cuba thăm nhà máy chăn nuôi Vimark company Ltd.

Bắc Giang

 

CN (2/10)

 

Tháp tùng Bộ trưởng NN Cuba thăm nhà máy chế biến sắn của Công ty CP chế biến nông lâm sản và vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh

Ngọc Lặc – Thanh Hoá