Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    10/01/2022
  • Đến ngày
    14/01/2022

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (10/1)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (11/1)

8.00-12.00

Họp hội đồng thi đua

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

4 (12/1)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-16.00

Làm việc tại VAAS

 

 

5 (13/1)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

 

 

6 (14/1)

8.00-12.00

Họp Hội đồng Viện trưởng

 

 

13.30-17.00

Tổng kết công tác năm 2021

 

 

7 (15/1)

8.00-17.00

 

 

 

CN (16/1)

8.00-17.00