Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    19/07/2021
  • Đến ngày
    23/07/2021

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (19/7)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Hội thảo hoàn thiện Đề án Bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM

 

Họp về Dự án Hàn Quốc theo lịch Thứ trưởng Lê Quốc Doanh

 

 

 

 

PGĐ Đào Thế Anh

3 (20/7)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

14.00-17.00

Họp tại Bộ KHCN

 

 

4 (21/7)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

5 (22/7)

8.00-12.00

Hội thảo quốc tế về bệnh hại chuối

 

 

13.30-17.00

Hội đồng nghiệm thu đề tài

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nghe báo cáo dự thảo khung CT KHCN phục vụ xây dựng NTM

 

 

6 (23/7)

8.00-12.00

Hội thảo xây dựng khung chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM

 

 

13.30-17.00

 

 

 

7 (24/7)

 

 

 

 

CN (25/7)