Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    05/07/2021
  • Đến ngày
    09/07/2021

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (5/7)

8.30-12.00

Giao ban VP. VAAS và trao đổi về Nghị định 70

 

 

14.30-16.00

Rà soát báo cáo Khung chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM

 

Anh Lĩnh, chị Thơ; Mời anh Thịnh (Thư ký CT), anh Bộ, anh Quang cùng dự)

3 (6/7)

8.00-12.00

Làm việc với Viện BVTV về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thực hiện các Nghị quyết của ĐU VAAS

 

PGĐ Phạm Văn Toản; Ban KH*; Ban Tổ chức; Ban Tài Chính

13.30-17.00

Talk trên VTV6 + Hội nghị trực tuyến đánh giá hoạt động giữa kỳ của FFTC

 

 

4 (7/7)

8.00-12.00

Làm việc với Viện Di truyền về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thực hiện các Nghị quyết của ĐU VAAS

 

PGĐ Phạm Văn Toản; Ban KH*; Ban tổ chức; Ban Tài Chính

13.30-17.00

Như trên

 

 

5 (8/7)

13.00-15.30

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Hội đồng nghiệm thu đề tài

 

Số 1 Bắc Sơn

6 (9/7)

8.00-14.00

Làm việc với Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thực hiện các Nghị quyết của ĐU VAAS

 

PGĐ Phạm Văn Toản; Ban KH*; Ban  tổ chức; Ban Tài Chính

15.00-17.00

Vệ sinh cơ quan

 

 

7 (10/7)

 

 

 

 

CN (11/7)