Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    26/04/2021
  • Đến ngày
    30/04/2021

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (26/4)

8.00-12.00

Họp sơ kết chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM

Phú Quốc

 

13.30-17.00

 

 

 

3 (27/4)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Hội đồng Bộ KHCN

Bộ KHCN

 

4 (28/4)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

5 (29/4)

13.00-15.30

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

6 (30/4)

8.00-12.00

Nghỉ lễ

 

 

13.30-17.30

Nghỉ lễ

 

 

7 (1/5)

8.00-12.00

 

 

 

CN (2/5)