Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành và tổng kết công tác năm 2021

Ngày 19/01/2022, Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ chín, nhiệm kỳ 2017-2022; tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2022.

Nội dung báo cáo tại Hội nghị:

1. Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022;

2. Báo cáo công tác thu, chi; cấp, nộp tài chính công đoàn năm 2021;

3. Báo cáo công tác thu, chi Quỹ Một ngày lương năm 2021;

4. Báo cáo kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19;

5. Công bố quyết định và trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

Đồng chí Phạm Văn Toản, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, GS.TS Phạm Văn Toản, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ghi nhận những thành tích hoạt động công đoàn trong năm 2021. Mặc dù trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng Ban Chấp hành công đoàn vẫn duy trì tốt các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn kịp thời thích ứng với điều kiện chung của hệ thống chính trị. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2022, Ban Chấp hành Công đoàn phải tích cực, thường xuyên hơn nữa trong việc bám sát nhiệm vụ chuyên môn để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động và chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho Công đoàn cơ sở Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Qua các ý kiến thảo luận, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Toản, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và đại biểu tham dự, Hội nghị đã thống nhất và biểu quyết một số nội dung sau:

1. Nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2021, kế hoạch triển khai công tác năm 2022. Tuy nhiên, các đơn vị cần kịp thời bổ sung thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác các số liệu, trong đó có số liệu nguồn kinh phí của BHXH hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19 (thực hiện Nghị quyết số 116/2021/NĐ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19);

2. Nhất trí báo cáo công tác thu, chi, trích, nộp tài chính công đoàn tại cấp VAAS. Đối với công đoàn cơ sở cần rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ chứng từ, báo cáo quyết toán năm 2021 đảm bảo đúng quy định của Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn;

3. Phân công Văn phòng Công đoàn rà soát, sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, đối tượng, định mức, quy định hồ sơ thăm, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hỏa hoạn và dịp Tết cổ truyền dân tộc… để trình Ban Thường vụ xem xét, quyết định sửa, bổ sung ban hành quy chế thu, chi Quỹ Một ngày lương đảm bảo công bằng, dân chủ, góp phần nâng cao hiệu quả việc sử dụng quỹ;

4. Phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thành dự thảo kỷ yếu quá trình hình thành và phát triển tổ chức công đoàn đúng với đề cương thống nhất bố cục trong toàn VAAS để Ban Thường vụ thông qua lần 1 (thời gian Công đoàn cơ sở báo cáo chỉnh sửa trước 20/02/2022);

5. Công đoàn cơ sở Viện Cây ăn quả miền Nam có trách nhiệm chỉ đạo công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trích nộp nguồn kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản tiền gửi của Công đoàn cơ sở tại ngân hàng, việc trích nộp do Công đoàn cơ sở Viện Cây ăn quả miền Nam thực hiện theo quý, hoặc 6 tháng/lần lên công đoàn cấp trên;

6. Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn 2% đối với đối tượng tham gia BHXH do đơn vị tự lo lương (thực hiện theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn);

Đồng chí Hoàng Thị Hiền trao Cờ thi đua của Công đoàn Ngành cho các Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Viện Nghiên cứu Rau quả và Viện Di truyền Nông nghiệp

7. Đối với công tác xét khen thưởng: Hàng năm Công đoàn cơ sở căn cứ Hướng dẫn số 33/HD-CĐV ngày 09/6/2020, hướng dẫn thực hiện việc xét khen thưởng; Hướng dẫn số 45/HD-CĐV ngày 09/6/2020, hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở và đăng ký thi đua gửi bản chính về Văn phòng Công đoàn VAAS trước 20/12 hàng năm để Ban Thường vụ có căn cứ đánh giá, xét khen thưởng theo đúng quy định.

Tiêu chí Ban Thường vụ xét khen thưởng sẽ cộng điểm cho đơn vị có nhiều tin, bài, nhiều hoạt động và nộp báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định.

Đồng chí Phạm Văn Toản và Đồng chí Hoàng Thị Hiền trao Bằng Lao động sáng tạo cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ

Đồng chí Hoàng Thị Hiền trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2020

Để có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành chương trình làm việc toàn khóa, Ban Chấp hành đề nghị các cấp công đoàn căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chủ động phối hợp với hoạt động chuyên môn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong cán bộ, viên chức, người lao động góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.

Tin liên quan