Tên Sách
Molecular Aspects of Plant Beneficial Microbes in Agriculture
Tác giả
Vivek Sharma, Richa Salwan, Laith Khalil Tawfeeq Al-Ani
Năm xuất bản
2020
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Khổ sách
Số trang
456
Attachment Size
HOAT-Springer-2018-2_0.pdf 8.46 MB

Thư viện - Bài mới