Thời tiết nông vụ 22/09/2020: Nam Định mưa lớn, ảnh hưởng lúa cuối vụ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 5 kết hợp với gió mùa nên vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nam Định có nơi mưa vừa, mưa rất to làm ảnh hưởng không nhỏ đến các trà lúa mùa cuối vụ. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước ở các con sông dẫn nước vào ruộng lúa đều rất lớn, do đó nước trong ruộng không thể tiêu thoát được. Đã có địa phương xảy ra tình trạng cây lúa bị đổ gục, chìm trong biển nước. Bà con nông dân đang tranh thủ thời tiết tạnh ráo, ra đồng buộc lại những diện tích lúa bị ngập úng, tránh hạt thóc nảy mầm.