Thời tiết nông vụ 20/10/2020: Chăm sóc cá rô phi vào mùa đông

Chọn ao: Địa điểm xây dựng ao khuất gió Đông Bắc là tốt nhất. Bờ ao chắc chắn, giữ được mức nước trong ao luôn ổn định. Ao phải có cống cấp và thoát nước riêng biệt. Tháo cạn nước, vét bùn và bón vôi vệ sinh ao.
Thời gian đưa cá vào ao trú đông khoảng từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 12 hàng năm. Bà con nên chọn thời điểm nắng ấm để đư