Thời tiết nông vụ 13/09/2020: Phòng bệnh cúm gia cầm và lở mồm long móng trên gia súc

Tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra dịch bệnh cúm A/H5N6 trên đàn gia cầm, và dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc.
Theo ngành chức năng địa phương, nguyên nhân xuất hiện dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, ngoài việc người chăn nuôi không chấp hành việc tiêm phòng cho trâu, bò theo quy định, còn do đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ sau tiêm phòng vắc xin vụ xuân 2020. Ngoài ra, điều kiện môi trường ô nhiễm, thời tiết giao mùa nên mầm bệnh dễ lây lan trong đàn gia súc, gia cầm.