Sản xuất lúa bằng sữa tươi, trứng gà từ Giống lúa OM4900