Dự báo thời tiết nông vụ 08/09/2020: Khử trùng tiêu độc đối môi trường nối gia súc, gia cầm

Khi thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; bà con lưu ý. Về nguyên tắc:
- Người thực hiện việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phải sử dụng bảo hộ phù hợp.
- Hóa chất khử trùng ít độc hại đối với người và vật nuôi, phù hợp với đối tượng sử dụng và nằm trong Danh mục Thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và cơ quan chuyên môn.
- Làm sạch đối tượng khử trùng, tiêu độc bằng biện pháp cơ học trước khi tiến hành phun hóa chất.