Lai tạo giống cà chua Cherry cho năng suất cao, chất lượng tốt