Số/Ký hiệu: 78/2014/TT-BTC Ngày ban hành: 18/06/2014
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Thuế
Hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành