Số/Ký hiệu: 900/QĐ-KHNN-TTĐT Ngày ban hành: 22/12/2021
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Văn bản của viện
Thành lập Hội đồng Khoa học - Đào tạo