Số/Ký hiệu: 25/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/02/2020
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Đấu thầu
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư