Tuyển chọn tham gia Đề án 2395 phục vụ xây dựng kế hoạch năm 2024

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo Công văn số 2044/BKHCN-HVKHCN ngày 29-6-2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước (Đề án 2395) phục vụ xây dựng kế hoạch năm 2024.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tin liên quan