Tủ sách trực tuyến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo Công văn số 261/CĐS, ngày 27/9/2023 của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc khai thác Tủ sách trực tuyến ngành Nông nghiệp và PTNT.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tin liên quan