Thư mời tham dự Hội thảo “Giới thiệu và hướng dẫn tham gia Đề án 2395"

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo Thư mời tham dự Hội thảo “Giới thiệu và hướng dẫn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước - Đề án 2395” của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tin liên quan