Thông báo về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Ngày 13/9/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 5765/BNN-TTr về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện yêu cầu của Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo để cán bộ, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia Cuộc thi trên.

Một số nội dung chính của Cuộc thi:

1. Đối tượng tham gia Cuộc thi

Viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc VAAS.

2. Nội dung thi

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong phòng, chống tham nhũng; về trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng…

- Hiểu biết về pháp luật phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

 

Để xem chi tiết Công văn của Viện KHNN Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi, thể lệ Cuộc thi, bộ câu hỏi, mẫu làm bài dự thi và các Văn bản có liên quan đến Cuộc thi xin vui lòng tải về và xem file đính kèm.

 

Đính kèm

Tin liên quan