Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình Học bổng Phát triển nguồn Nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2023-2025

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) trình độ thạc sĩ, niên khóa 2023 – 2025.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tin liên quan