Cuộc thi Gen Z Biotech Challenge 2023

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo Thư ngỏ về việc tổ chức cuộc thi Gen Z Biotech Challenge 2023 - Sáng tạo video về ứng dụng Công nghệ sinh học trong nông nghiệp. Cuộc thi do Khoa Công nghệ Nông nghiệp - Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức dưới sự bảo trợ chuyên môn, hợp tác của Hiệp hội CropLife Châu Á và Phòng Nông nghiệp - Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Đối tượng tham gia cuộc thi:

- Học sinh, sinh viên Việt Nam trong độ tuổi từ 16 – 24.

- Thí sinh có thể tham gia cá nhân hoặc theo nhóm (không quá 5 thành viên).

- Thành viên của Ban tổ chức không được tham gia cuộc thi.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tin liên quan