USDA: Dự báo cung cầu gạo thế giới niên vụ 2019/20

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 3/2020 dự báo sản lượng gạo thế giới niên vụ 2019/20 sẽ đạt 499,31 triệu tấn.

 

Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 3/2020.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

I. Thế giới

175,32

499,31

42,04

492,32

44,28

182,3

II. Thế giới trừ TQ

60,32

352,58

39,64

349,39

41,08

64,3

III. Mỹ

1,42

5,86

1,03

4,22

3,14

0,95

IV. Các TT còn lại

173,9

493,45

41,01

488,1

41,14

181,35

1. TT XK chủ yếu

36,88

185,6

0,66

149,05

32,1

41,99

Burna

1,1

13,3

0,01

10,55

2,7

1,16

Ấn Độ

29,5

118

0

102

10,5

35

Pakistan

0,92

7,5

0

3,3

4,4

0,72

Thái Lan

4,24

18,5

0,25

11,7

7,5

3,79

Việt Nam

1,12

28,3

0,4

21,5

7

1,32

2. TT NK chủ yếu

127,12

241,64

14,86

250,38

3,61

129,63

Trung Quốc

115

146,73

2,4

142,93

3,2

118

EU-27

1,18

1,97

2,2

3,9

0,3

1,15

Indonesia

3,36

36,5

1

37,8

0

3,06

Nigeria

1,38

4,9

1,5

6,8

0

0,98

Philippines

3,52

12

2,6

14,4

0

3,72

Trung Đông

0,84

2,29

3,75

6,1

0

0,79

3. TT khác

 

 

 

 

 

 

Brazil

0,23

7,14

1,1

7,5

0,6

0,37

Trung Mỹ và Caribê

0,65

1,52

1,95

3,45

0,03

0,64

Ai Cập

1

4,3

0,2

4,35

0,1

1,05

Nhật Bản

1,95

7,8

0,69

8,4

0,07

1,97

Mexico

0,14

0,18

0,79

0,93

0,01

0,16

Hàn Quốc

0,95

3,74

0,55

4,45

0,06

0,74

Nguồn: Vinanet

Tin liên quan