Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    08/07/2024
  • Đến ngày
    12/07/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 8/7

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Hội đồng an toàn thực phẩm, TAWCN biến đổi gen

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ 3, 9/7

S. Làm việc tại Viện KHNN Việt Nam

C. Họp tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm phát triển Nông nghiệp và ngành hàng lúa gạo

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ 4, 10/7

S. Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024

 

- TT Tài nguyên thực vật

C. Diễn đàn Kết nối sản phẩm khoa học công nghệ với doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân

 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ 5, 11/7

Hội nghị sơ kết công đoàn VAAS

 

Viện NC Bông và phát triển NN Nha Hố

Thứ 6, 12/7

Làm việc tại TT Tài nguyên thực vật

 

An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội