Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    22/01/2024
  • Đến ngày
    27/01/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 22/01

Công tác Quảng Ngãi

 

Thành phố Quảng Ngãi

Thứ 3, 23/01

Công tác Quảng Ngãi

 

Thành phố Quảng Ngãi

Thứ 4, 24/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Thứ 5, 25/01

S. Kiểm tra nhiệm vụ KHCN

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Bộ KH&CN

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Thứ 6, 26/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Thứ 7, 27/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội