Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    01/01/2024
  • Đến ngày
    05/01/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 01/01

Nghỉ lễ

 

 

Thứ 3, 02/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Thứ 4, 03/01

S. Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KHCN

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Thứ 5, 04/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Thứ 6, 05/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội