Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    25/12/2023
  • Đến ngày
    29/12/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 25/12

Hội thảo cơ chế quản lý, sử dụng, thanh lý tài sản nhiệm vụ KHCN

Theo GM

Bộ KH&CN

Thứ 3, 26/12

Diễn đàn giống cây trồng nông nghiệp

 

Khách sạn công đoàn

Thứ 4, 27/12

S. Hội đồng xét chọn nhiệm vụ KHCN

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Bộ NN&PTNT

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Thứ 5, 28/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Thứ 6, 29/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội