Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    13/11/2023
  • Đến ngày
    17/11/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 13/11

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Thẩm định sản phẩm kết quả nhiệm vụ KHCN

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Viện DTNN

Thứ 3, 14/11

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Kiểm tra nhiệm vụ KHCN tiềm năng

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Viện Cây lương thực & CTP

Thứ 4, 15/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 16/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 17/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN