Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    12/06/2023
  • Đến ngày
    16/06/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 12/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 13/6

S. Hội đồng biên tập Tạp chí NN&PTNT

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Tạp chí NN&PTNT

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 14/6

S. Xây dựng chiến lược phát triển ngành trồng trọt

 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 15/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 16/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN