Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    19/12/2022
  • Đến ngày
    25/12/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 19/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 20/12

Nghiệm thu nhiệm vụ quỹ gen

Theo Giấy mời

Bộ NN&PTNT

Thứ 4, 21/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 22/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 23/12

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Công tác Ninh Thuận

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Viện NC bông và PTNN Nha Hố

Thứ 7, 24/12

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

Theo Giấy mời

Viện NC bông và PTNN Nha Hố

Chủ nhật, 25/12

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

Theo Giấy mời

Viện KHKTNN duyên hải NTB