Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    12/12/2022
  • Đến ngày
    16/12/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 12/12

S. Họp sản phẩm quốc gia

C. Làm việc với tập đoàn Sowareen về xử lý môi trường và năng lượng tái tạo

- Theo Giấy mời

- Viện MTNN

- Bộ NN&PTNT

- 37. Hùng Vương, Ba Đình, HN

Thứ 3, 13/12

S. Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

C. Công tác Thái Bình

Theo Giấy mời

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- TP Thái Bình

Thứ 4, 14/12

Hội nghị giống cây trồng

Theo Giấy mời

Thaibinh seed, TP Thái Bình

Thứ 5, 15/12

Đại hội Hội Khoa học Đất Việt Nam

 

 

Thứ 6, 16/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN