Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    28/11/2022
  • Đến ngày
    02/12/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 28/11

S. Diễn đàn tăng cường áp dụng KHCN và ĐMST thúc đẩy phát triển nông nghiệp

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Khách sạn Pan Pacific           .

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 29/11

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

 

Viện Cây lương thực và cây thực phẩm

Thứ 4, 30/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 01/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 02/12

Kiểm tra, giám sát công tác đảng tại Đảng bộ Viện NC Rau quả

 

Viện Nghiên cứu rau quả