Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    05/07/2021
  • Đến ngày
    09/07/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,

5/7

S. Chiến lược ngành trồng trọt

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Bộ Nông nghiệp &PTNT

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3,

6/7

S. Làm việc tại Viện BVTV theo chương trình của Giám đốc

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Viện Bảo vệ thực vật

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4,

7/7

Làm việc tại Viện DTNN theo chương trình của Giám đốc

 

Viện Di truyền nông nghiệp

Thứ 5,

8/7

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình nông thôn miền núi

 

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ 6,

9/7

Làm việc tại Viện Cây lương thực và Cây TP theo chương trình của Giám đốc

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN