Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    28/06/2021
  • Đến ngày
    02/07/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,

 28/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3,

29/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4,

30/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5,

01/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6,

02/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN