Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    14/06/2021
  • Đến ngày
    18/06/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,

 14/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3,

15/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4,

16/6

Hội đồng KHCN

 

 

 Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ 5,

17/6

Chuẩn bị dự án SXTN về chế phẩm sinh học sử dụng cho cà phê

 

Sóc Sơn, Hà Nội

Thứ 6,

18/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN