Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    03/05/2021
  • Đến ngày
    07/05/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,

 3/5

Nghỉ lễ

 

 

Thứ 3,

4/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4,

5/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5,

6/5

Đề xuất nhiệm vụ KHCN 2022

 

Bộ NN&PTNT

Thứ 6,

7/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN