Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    10/06/2024
  • Đến ngày
    14/06/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 10/6

S: Công tác Đồng tháp

C: Công tác Đồng tháp

 

 

Thứ 3, 11/6

S: HT Chuyển đổi HTTLTP Đồng tháp

C: Công tác Đồng tháp

 

 

Thứ 4, 12/6

S: Hội thảo STARFARM EU

C: Làm việc với Sứ quán Pháp

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 13/6

S: HT Giao ban vùng Bộ KHCN

C:

 

Bến tre

 

Thứ 6, 14/6

S: HT Giao ban vùng Bộ KHCN

C:

 

Bến tre

 

Thứ 7, 15/6

S:

C: