Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    11/12/2023
  • Đến ngày
    17/12/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 11/12

Công tác nước ngoài

 

 

Thứ 3, 12/12

Công tác nước ngoài

 

 

Thứ 4, 13/12

Công tác nước ngoài

 

 

Thứ 5, 14/12

Công tác nước ngoài

 

 

Thứ 6, 15/12

Công tác nước ngoài

 

 

Thứ 7, 16/12

Công tác nước ngoài

 

 

CN, 17/12

Công tác nước ngoài