Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    04/12/2023
  • Đến ngày
    09/12/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 04/12

S: Họp với dự án ASSET

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 05/12

S: HT ĐH Queensland

C: Tiếp AFACI

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 4, 06/12

S: Nghiệm thu BKTT Q9

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 07/12

S: HT CABI

C: HT CABI

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 08/12

S: Họp Ban điều phối Plantwise

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 09/12

S:

C: Công tác châu Phi