Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    27/11/2023
  • Đến ngày
    01/12/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 27/11

S: Nghỉ phép

C:

 

 

Thứ 3, 28/11

S: Nghỉ phép

C:

 

 

Thứ 4, 29/11

S: Nghỉ phép

C:

 

 

Thứ 5, 30/11

S: HĐ Bách khoa Toàn thư VN

C: Tiếp IRD/họp với CIAT

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 6, 01/12

S: Tiếp đoàn Vân Nam

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 02/12

S:

C: