Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    30/10/2023
  • Đến ngày
    03/11/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 30/10

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 31/10

S: Làm việc tại VAAS

C: HĐ sở KHCN Hà nội

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 4, 01/11

S: Dự HT Về Nông nghiệp sinh thái

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 02/11

S: Dự khai mạc Khóa đào tạo HTLTTP

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 6, 03/11

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 04/11

S:

C: