Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    18/09/2023
  • Đến ngày
    22/09/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 18/09

S: Họp với đoàn Hàn quốc

C: Công tác Đắk Nông

 

Hà nội

 

Thứ 3, 19/09

S: HT sở KHCN Đắk nông

C: Công tác Đắk Nông

 

Đăk Mil

 

Thứ 4, 20/09

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 21/09

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp trực tuyến dự án ASSET/SHIFT

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 22/09

S: HT KHCN Trồng trọt-BVTV

C: HT Cục kinh tế hợp tác

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 7, 23/09

S:

C: